27.02. - 28.02.2016 Lehrgangswochenende in Stuttgart Jungdo Taekwondo

27
.
02
.
2016
.
.
Uhr
25
.
06
.
22
.
.
Yongkumdo Intensiv-Seminar bei GM Josef Römers in Eschweiler
Details
15
.
07
.
22
.
.
Yongkumdo Lehrgang mit GM Josef Römers bei uns in Dresden
Details
27
.
08
.
22
.
.
Yongkumdo Intensiv-Seminar bei GM Josef Römers in Eschweiler
Details